DECOR

Creacions decoratives

Els Toppings de decoració DECOR han estat dissenyats com el complement
ideal per a garantir la millor decoració de xocolates, gelats, pastissos,
proporcionant la millor imatge i qualitat per una perfecta posada en escena.

imatge dels elements de marketing