Dossificador de cacau

100% Cacau amarg en pols,
ideal pel autentic cappuccino.

imatge dels elements de marketing