Cocoa Dispenser

100% bitter cocoa powder
Perfect for a real cappuccino.

imatge dels elements de marketing